dO

pQoYvPQAХjMQװO_wovAܽЦbӽgd᭱oAקKC
ЧQΤWrjM\MvC
pGND]ιLEiP|סA޲zN|IvIAI

QװϺ޲zG
̷sQסG
[¼v®i] ³Ìªñ¦³¤°»ò¦n¬Ýªº¹q¼v¶Ü¡H
[¼@±¡] ¤Ñ¤UµL¸é
[¼@±¡] ±i¶V®Û
[¼@±¡] »â¶]¤H (Pace maker)
[³ß¼@] ¡q°fÂà¤H¥Í¡rIntouchables/IJ¤£¥i¤Î
  ¾Ôª§       
qvW @ ^ I\ ̷s^
[¾Ôª§] ¨ª ¾À 2-¨M¾Ô¤Ñ¤U ming 6 2222 ming
2009/02/06 01:58:19
[¾Ôª§] ¦¿¤s¡B¬ü¤H ming 1 2141 rossi
2008/09/07 23:18:09
[¾Ôª§] ¤T°ê¤§¨£Às¨ø¥Ò ming 1 2514 ming
2008/07/13 04:25:00
[¾Ôª§] Áç»ÀY Jarhead ¼Ú¦N®á 2 3653 µo±ø
2006/01/22 14:51:25
[¾Ôª§] ¤Ï®£©Æ¾Ô¶¤ Who Dares Wins(1982) ¹q¼v¤¶²Ð 3 3609 ¤ìÀY
2005/10/07 12:34:37
[¾Ôª§] Band of Brothers swl 2 4008 swl
2005/02/28 14:57:56
[¾Ôª§] A.F.I.-²Ä79¦W¡V¶V¾ÔÂy³À¤H The Deer Hunter (1978) Decade 2 4605 avon
2004/07/07 19:15:07
[¾Ôª§] ÃöÁä®É¨è¡@The Four Feathers µo±ø 3 3034 HER
2004/04/04 06:31:46
[¾Ôª§] Ây¤é­·¼É ¹q¼v¤¶²Ð 3 3168 mandyco
2004/04/02 21:22:31
[¾Ôª§] ¾G¦¨¥¡@Sino Dutch War 1661 ¹q¼v¤¶²Ð 0 2959
[¾Ôª§] ¤Ñ¦a­^¶¯ Warriors of Heaven and Earth ¹q¼v¤¶²Ð 1 2735 µ£¾c
2004/02/09 00:02:49
[¾Ôª§] ¤@­º±¥ºq -- ·m±Ï¹p®¦¤j§L lee 1 2785 ¸ô¤H
2004/01/11 14:58:55
[¾Ôª§] ¯SºØ³¡¶¤ ¹q¼v¤¶²Ð 2 2959 µo±ø
2003/11/26 01:03:28
[¾Ôª§] ÅRÆE¤õ¾Ô¤h Iron Thunder ¹q¼v¤¶²Ð 0 3704
[¾Ôª§] ¶ÂÆN¾Ô²¤ ¤¶²Ð 0 2596
[¾Ôª§] ±þ¼®¾Ô³õ The Killing Fields lee 1 2447 fitna
2003/09/17 17:54:37
[¾Ôª§] ¤½¥D¹ý©]¥¼¯v --- ¤õ½u«i®ð lee 0 3053
[¾Ôª§] A.F.I.-²Ä89¦W ¡V¤Ú¹y±N­x Patton (1970) Decade 0 3228
[¾Ôª§] A.F.I.-²Ä86¦W-«qÄ¥³ã¦å°O Mutiny On The Bounty (1935) Decade 0 2826
[¾Ôª§] A.F.I.-²Ä83¦W¡V«e¶i°ª´Ö Platoon (1986) Decade 0 4067
`ơG2 Aثeb 1
Ĥ@ | W 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | U 10 | ̫@

Copyright (c) 2002 www.lalacat.net All Rights Reserved.
ۧ@Ҧ-o˪La / oqlwgH
iiiHKFLҦ峹BϤo^epHΥZn
{]pG ROCK Hc